Verzekering

Verzekeren

De kosten voor een osteopatisch consult bij Osteopathie G-J. Gelhever bedragen
Standaard consult                € 97,00
Baby´s tot 1 jaar                   € 73,00

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden osteopathie (gedeeltelijk) in hun aanvullende verzekeringspakket. De vergoedingen per maatschappij en pakket zijn verschillend. Raadpleeg u polis of kijk op de website van de “Nederlandse Vereniging van Osteopathie” (NVO). Volgende link verwijst u direct naar de juiste pagina: www.osteopathie.nl
Voor een behandeling osteopathie is geen verwijzing van een arts noodzakelijk. Ook voor uw verzekering hebt u geen verwijzing nodig.
Uw vergoeding komt niet ten laste van het eigen risico basisverzekering.

U dient uw factuur zelf te voldoen. Daarna kunt u deze bij uw verzekering ter vergoeding aanbieden. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van de fatuur.

De kosten van behandeling voor minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.

Afspraken die niet worden nagekomen door de patiënt, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden geannuleerd.

Gert-Jan Gelhever D.O.-MRO en de NVO zijn niet verantwoordelijk voor afwijkende informatie.

Klachtenregeling

Het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) houdt toezicht op het functioneren van haar leden en staat borg voor een veilige en kwalitatieve goede behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is er een klachtencommissie, die de belangen van u als patiënt behartigt:

Secretariaat N.R.O.
t.a.v. Klacht- en tuchtcommissie
Gezelweg 17
3892 XE EMMELOORD
Tel. 036 – 3020027
Zie ook: Klachtenrecht