Een geheel

Het menselijk lichaam is één geheel

Het is een geïntegreerd systeem waarin geen enkel systeem afzonderlijk kan opereren zonder het geheel te beïnvloeden. Abnormale structuren of functies in een deel van het lichaam oefenen rechtstreeks invloed uit op andere delen van het lichaam en bijgevolg op de totaliteit van het lichaam.

Volgens het holisme principe, welke toegedicht wordt aan Hippocrates, “de vader van de moderne geneeskunde”, bestaat het lichaam niet uit losse onsamenhangende werkende delen. Het lichaam kan niet beschouwd worden als een simpele machine met een hart, een paar longen, vele meters darm, een stel armen en benen enzovoort. Integendeel, het lichaam is een uiterst delicaat en ingewikkeld complex, bestaande uit organen en systemen die onderling afhankelijk zijn van elkaar en elkaar constant wederzijds beïnvloeden.

Er wordt voortdurend gezocht naar evenwicht. Dit wordt via compensaties tussen de verschillende systemen bereikt.

De reguliere geneeskunde isoleert de ziekte binnen het lichaam en behandelt de ziekte volledig los van de rest van het lichaam. In de Osteopathische Geneeskunde gaat men ervan uit dat wanneer een deel van het lichaam ziek is het totale lichaam de ziekte ondergaat.

Volgens de Osteopatische geneeskunde dient het probleem in zijn totaliteit te worden aangepakt. Een pijnlijke nek kan het gevolg zijn van terugkerende keelontstekingen. Lage rugklachten kunnen het gevolg zijn van slecht werkende darmen.
De Osteopaat behandelt de oorzaken van de klachten en niet de symptomen.

Terug